Det svenska mjukvarubolaget ForensIQ One, del av Imsys Group, erbjuder digitala lösningar för att underlätta brottsutredningar. Nu lanserar bolaget sin tredje produkt, Case Investigator Server, vilken förenklar och effektiviserar brottsutredningsarbete inom digital forensik.

Case Investigator Server är nu tillgänglig för det åttiotal polismyndigheter på nationell, federal och regional nivå som både köper och utvärderar ForensIQ Ones digitala verktyg för brottsutredningar. [Serverlösningen är modulbaserad och prissättningen varierar mellan 350 000 SEK och 1 500 000 SEK beroende på antalet anslutna utredare.

  • Flera utredare kan med den nya produkten samarbeta i realtid i en gemensam vy
  • Serverlösningen passar i såväl stora nationella organisationer som i mindre sammanhang där mer än en utredare behöver tillgång till den digitala bevisningen, vilket föranleder nya kundgrupper för ForensIQ One
  • Vidareutvecklingen kommer att ske tillsammans med moderbolaget Imsys och vässas ytterligare med hjälp av AI

Mot bakgrund av hur hårt pressad polisen är idag av gängkriminalitet så är det väldigt tillfredsställande att vi nu kan lansera vår nya produkt. Case Investigator Server är ett stort steg framåt för ForensIQ One och vår strävan efter att erbjuda våra kunder det bästa möjliga verktyget för brottsutredningar men också i militära applikationer” säger Micael Brewitz, VD för ForensIQ One.

Bakgrund

Brottsbekämpande myndigheter världen över arbetar idag med data i olika digitala format som ska sorteras, sammanställas och analyseras i varje utredning. Mängden data ökar drastiskt varje år i takt med teknikutvecklingen. ForensIQ One skapade mjukvaran Case Investigator som ett enkelt verktyg där mängder av data från olika källor kan sammanställas och presenteras tydligt på ett enda ställe oavsett ursprung och format. Med den nya servern kan flera utredare på olika platser enkelt arbeta med allt material samtidigt i en utredning.

Med vårt förhållningssätt så hjälper vi användarna genom hela utredningsprocessen med ett användargränssnitt som är förenklat men ändå kraftfullt – brottsutredare ska vara bra poliser, inte dataspecialister”, säger Micael Brewitz.

Vi är väldigt imponerade över ForensIQ One:s kvalitetsfokus, existerande kundrelationer och innovationsförmåga, och ser ytterligare möjligheter med denna nya lansering. De kommer att utgöra ett mycket välkommet tillskott i Imsys Group-familjen” säger Imsys VD Jonas Wӕrn

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Wærn, Verkställande direktör Imsys AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: +46 7 0322 8663

Om Imsys AB

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag. Bolaget utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens, AI. Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.