IMSYS SLUTFÖR FÖRVÄRVET AV FORENSIQ ONE

Den 28 april 2023 offentliggjorde Imsys AB (publ) (“Imsys” eller “Bolaget”) att Bolaget ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i ForensIQ One AB (“ForensIQ One”) för en köpeskilling om cirka 25,2 MSEK (“Förvärvet”). Imsys har idag genomfört tillträde avseende Förvärvet. Den 28 april 2023…

ForensIQ One breddar kunderbjudandet med ny produkt

Det svenska mjukvarubolaget ForensIQ One, del av Imsys Group, erbjuder digitala lösningar för att underlätta brottsutredningar. Nu lanserar bolaget sin tredje produkt, Case Investigator Server, vilken förenklar och effektiviserar brottsutredningsarbete inom digital forensik. Case Investigator Server är nu tillgänglig för det åttiotal polismyndigheter på nationell,…

2022.3.0 Released

We are happy to announce the Q3 release of Case Investigator. Some of the highlights of this release are:– Introduction of a new vamped-up conversation view than allows users to dynamically visualize conversation threads based on desired participants. – Improved the loading speed of all…

Launch of new website

The new ForensIQ One website is now launched We are happy and proud to tell that our new website is now online (www.forensiqone.com). Here you will find all information about us and our products, the latest news and our customer portal. We hope you will…

2020.2.1 Release

New release of our ”Case Investigator” is out. To get it, go to our portal, login and download v2020.2.1. Highlights of this release: – New feature, Video thumbnails– New feature, Calendar view (beta)– New feature, filter on viewed items– Bugfix on import of XRY Extended…